Dit is een tweetalig bericht.
This is a bilingual message.Aan alle Othello spelers,

Binnenkort wordt het 7e Nederlandse Open Othello toernooi georganiseerd:
Datum:	19-08-2001
Aanvang:	10:00 (de 1e ronde start om 10:30 precies)
Plaats:	het Europese Go en Cultureel Centrum
		Schokland 14 Amstelveen (kaart op http://www.othello.nl)
Entree:	20,- (10,- voor beginners,studenten en jongeren)
Indeling:	7 ronden aangepast zwitsers systeem
		(niemand valt af, iedereen speelt 7 ronden)
Prijzen:	diverse prijzen van onze sponsors:
		- DGT Projects (www.dgt.nl)
		- Mattel NL (www.mattel.com)
		er zijn prijzen voor de beste spelers en de beste beginners
Drinken:	alle gebruikelijke soorten drinken zijn verkrijgbaar
Lunch:	er is zowel warm als koud eten voor de lunch verkrijgbaar

Dit is een Open toernooi. Iedereen (uit elk land) is welkom. Het laatste
toernooi, zie http:\\www.othello.nl, was een groot success. Er waren 36
deelnemers varierend in speelsterkte van beginner (slechts enkele partijen
gespeeld) tot wel 6 WK 2000 gekwalificeerden. Het aangepaste zwitserse
systeem
garandeert dat iedereen in elke ronde een passende tegenstander krijgt.

Alhoewel het niet verplicht is stellen we het op prijs als u van te voren
aankondigt dat u komt. U kunt zich inschrijven door te emailen aan
jan.de.graaf@othello.nl. Ook een berichtje als u niet komt waarderen wij.

Geeft u deze aankondiging a.u.b. door aan een ieder geinteresserd in Othello
(of Reversi).

Als u meer informatie wilt over hotels, openbaar vervoer of iets anders,
email dan naar jan.de.graaf@othello.nl.

Het volgende toernooi staat definitief gepland op 14 oktober 2001. Dit 3e
Open Nederlandse Othello Kampioenschap is het laatste toernooi voor het WK
2001 te New York dat start op 7 november. Iedereen kan zich hiervoor gewoon
inschrijven, van beginner tot gevorderd! In december zijn er plannen voor
een blitz-toernooi met 20 a 25 ronden!

Jan C. de Graaf, de Nederlandse Othello VerenigingTo all Othello players,

Soon the 7th Dutch Othello Open will be held. Here are the details:
Date:		19-08-2001
Time:		10:00 (games start at 10:30 sharp)
Place:	European Go and Cultural Centre
		Schokland 14 Amstelveen (maps on http://www.othello.nl)
Entry:	Hfl 20,- (Hfl 10,- for beginners/students/youngsters)
Format:	7 rounds modified swiss system
		(nobody is eliminated, everyone plays 7 rounds)
Prizes:	several nice prizes from our sponsors:
		- DGT Projects (www.dgt.nl)
		- Mattel NL (www.mattel.com)
		prizes are for the best players and the best beginners
Drinks:	all regular type of drinks available
Lunch:	both warm and cold available

This is an open tournament, so everyone (from every country) is welcome. The
last tournament, see http:\\www.othello.nl, was a great success. There were
36 players ranging in skill from beginner (having played only a few games)
up to 6 WOC qualifiers. The swiss format used to decide who plays vs. who in
each round ensures everyone plays vs. equally skilled opponents each round.

Though it is not required we would appreciate you telling us in advance that
you'll join. Please email to jan.de.graaf@othello.nl if you'll come (or
not).

Please, pass on this message to anyone interested in Othello (or Reversi).

If you wish you to know about Hotels, public transport, etc etc, please
email me at jan.de.graaf@othello.nl.

The next tournament is scheduled on the 14th of oktober. This will be the
last Dutch tournament before the WOC 2001 held in Ney York. Anyone can enter
for this tournament, it'll be the 3rd Open Dutch Othello Championship. In
december we have plans for blitz-tournament with 20 to 25 rounds!

Jan C. de Graaf, the Dutch Othello Organisation