Dit is een tweetalig bericht.
This is a bilingual message.
Aan alle Othello spelers,

Binnenkort worden de 6e Open Nederlandse Othello Kampioenschappen gehouden:
Datum:  26-09-2004
Aanvang: Zaal open 9:30, 1e ronde 10:30 (ongeveer 19:00 afgelopen)
     Uiterlijk 10:15 aanwezig zijn.
Plaats:  Europees Go en Cultureel Centrum
     Schokland 14 --- 1181 HV Amstelveen --- Tel. kantine 020-6407326
		 --- Tel. organisatie +31(0)6-10776328 ---
Entree:  9,- (4,50 voor beginners,studenten en jongeren)
Indeling: 7 ronden aangepast zwitsers systeem
     (niemand valt af, iedereen speelt 7 ronden)
Prijzen: Diverse prijzen:
     - Leuke bekers en prijzen voor de top-3 en de beste 3 beginners
     - Prijs voor de beste junior (op het toernooi nog geen 18 jaar)
Drinken: alle gebruikelijke soorten drinken zijn verkrijgbaar
Lunch:  er is zowel warm als koud eten voor de lunch verkrijgbaar

Dit is een Open toernooi. Iedereen (uit elk land) is welkom. De laatste
toernooien, zie http:\\www.othello.nl, waren een groot success, met tot nog
toe max. 60 deelnemers varierend in speelsterkte van beginner (slechts enkele
partijen gespeeld) tot wel 16 WK gekwalificeerden. Het aangepaste zwitserse
systeem garandeert dat iedereen in elke ronde een passende tegenstander krijgt.

We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken u van te voren in te schrijven,
let wel, dit is NIET verplicht. U kunt zich inschrijven door te emailen aan
jan.de.graaf@othello.nl. Ook een berichtje als u niet komt wordt gewaardeerd.
Inschrijvingen trekken altijd weer meer inschrijvingen aan, dus graag zo snel
mogelijk inschrijven!!!

Als u meer informatie wilt over openbaar vervoer of iets anders,
email dan naar jan.de.graaf@othello.nl.

Jan C. de Graaf, de Nederlandse Othello Vereniging
To all Othello players,

Soon the 6th Open Dutch Othello Championships will be held:
Date:   26-09-2004
Start:  Open 9:30, 1st round 10:30 (approximately 19:00 finished)
     Be present 10:15 at latest please!
Place:  European Go and Cultural Centre
     Schokland 14 --- 1181 HV Amstelveen --- Tel. cantina 020-6407326
		 --- Tel. organisation +31(0)6-10776328 ---
Entry:  9,- (4,50 for beginners, students en youngsters)
Format:  7 rounds modified swiss
     (no-one is eliminated, everyone plays 7 rounds)
Prizes:  Various prizes:
     - Nice trophies and prizes for the top-3 and the best 3 beginners
     - Prize for the best youth player (not turned 18 at tournament date)
Drinks:  all regular kind of drinks are available
Lunch:  both hot and cold lunch available

This is an open tourney. Everyone, from every country is welcome. The last
tournaments were a big success sporting up to 60 participants. These players
varied in strenght from beginner (only a few matches of experience) up to 16
players that have played in World-Championships. The modified Swiss systeem
guarantees that everyone has fitting opponents for nearly every round.

We'd strongly appreciate signing up in advance. This is not a must though.
Please email to jan.de.graaf@othello.nl. Remember that signing-up early
attracts other players to also sign-up!!!

For more info on anything, e.g. public transport, feel free to email.

Jan C. de Graaf, the Dutch Othello Federation