Hier is de voorlopige lijst van deelnemers:

## Naam            Spellenvolgorde          

 1. Paul van Galen       Dvonn, Gipf, Pente, Othello     
 2. Jan Vonck         Dvonn, Gipf, Pente, Othello     
 3. Marcel Sneek        Pente, Dvonn, Othello,       
 4. Jan de Graaf        Othello, Dvonn, Go, Gipf      
 5. Corrie de Graaf      Othello, dammen, Pente, Dvonn      
 6. Tim Hoetjes        Othello, Pente, Dammen, Gipf    
 7. Patrick van de Perre    Gipf, Schaken, Dvonn, Othello    
 8. Fred Kok          Dammen, Schaken, Dvonn, Gipf    
 9. Theo Budding        Othello, Dammen, Pente, Go     
10. Nick van Diepen      Go, Schaken, Dammen, Othello                            
 
 


-------------------------------------------------------------------------

Graag z.s.m. inschrijven!!!