Dit is een tweetalig bericht.
This is a bilingual message.Aan alle Othello spelers,

Binnenkort wordt de 1e Nederlandse Europese GrandPrix georganiseerd:
Datum:   23+24 Juni 2001
Aanvang:  9:00 (de 1e ronde start om 10:00 precies)
Plaats:   het Europese Go en Cultureel Centrum
      Schokland 14 Amstelveen (www.othello.nl/egp2001/route.html)
Entree:   40,- voor gevorderden
      20,- voor beginners, studenten en jongeren
      gratis voor toeschouwers
Indeling:  11 ronden aangepast zwitsers systeem
      (niemand valt af, iedereen speelt 11 ronden)
      daarna op zondagmiddag de halve finales en finales
Prijzen:  - 2 DGT's gesponsord door DGT Projects (www.dgt.nl)
      - Een aantal fraaie prijzen gesponsord door Mattel
      - Een aantal reis-Othello borden (www.mattel.nl)
      - Een aantal reguliere Othello borden
      De 5 beste spelers en de 3 beste beginners mogen hun prijs
      uitkiezen in volgorde van hun eindresultaat.
Drinken:  alle gebruikelijke soorten drinken zijn verkrijgbaar in de
      gezellige kantine van het Go centrum
Bijzonder!: Zowel op zaterdag als op zondag wordt alle deelnemers kos-
      tenloos een goede complete lunch aangeboden
      Iedere nieuwe beginner die meedoet ontvangt van Mattel een
      attentie die het komen alleen al de moeite waard maakt
      Er is een speciaal EGP gedeelte op www.othello.nl
      ingericht met o.a. een voorlopige deelnemerslijst

Het is een Open toernooi. Iedereen (uit elk land) is welkom. De
laatste 2 toernooien, zie www.othello.nl, waren een groot success. Er
waren bij beiden 36 deelnemers varierend in speelsterkte van beginner
(slechts enkele partijen gespeeld) tot wel 7 WK gekwalificeerden. Het
aangepaste zwitserse systeem garandeert dat iedereen in elke ronde een
passende tegenstander krijgt.

Alhoewel het niet verplicht is stellen we het op prijs als u van te
voren aankondigt dat u komt. Om in aanmerking te komen voor de gratis
lunches MOET u zich uiterlijk dinsdag 19 Juni inschrijven. U kunt zich
inschrijven door te emailen aan jan.de.graaf@othello.nl. Ook een
berichtje als u niet komt waarderen wij.

Geeft u deze aankondiging a.u.b. door aan een ieder geinteresseerd in
Othello (of Reversi).

Als u meer informatie wilt over hotels, openbaar vervoer of iets
anders, email dan naar jan.de.graaf@othello.nl. of neem een kijkje op
de speciale sectie voor dit EGP op onze website. (www.othello.nl)

Jan C. de Graaf, de Nederlandse Othello VerenigingTo all Othello players,

Soon the 1st Dutch European GrandPrix will be held:
Date:    23+24 June 2001
Time:    9:00 (games start at 10:00 sharp)
Place:   European Go and Cultural Centre
      Schokland 14 Amstelveen (www.othello.nl/egp2001/route.html)
Entry:   Hfl 40,- Advanced players
      Hfl 20,- Beginners,students and youngsters
      free for visitors
Format:   11 rounds modified swiss
      (nobody is eliminated, everyone plays 11 rounds)
      after that, at sundayafternoon, (semi)finals are held
Prizes:   - 2 DGT's sponsored by DGT Projects (www.dgt.nl)
      - some nice prizes sponsored by Mattel
      - some travel Othello boards (www.mattel.nl)
      - some regular Othello boards
      the 5 best players and the best 3 beginners can choose
      their prizes in ranking order
Drinks:   all regular type of drinks are available in the nice
      cantina in the Go centre
Special!!!: Both saturday and sunday offers a free, yet good and
      complete, lunch
      Every new and beginning player gets a very nice attention
      from Mattel which makes attending even more interesting
      Special EGP section on www.othello.nl. You can find the
      list of participants here among other topics.

This is an open tournament, so everyone (from every country) is
welcome. The last 2 tournaments, see www.othello.nl, were great
successes. There were 36 players ranging in skill from beginner
(having played only a few games) up to 7 WOC qualifiers. The swiss
format used to decide who plays vs. who in each round ensures that
everyone plays vs. equally skilled opponents each round.

Though not required we would appreciate you telling us in advance
that you'll attend. To receive the above-mentioned free lunches you
need to notify us of your attendance tuesday 19th of June latest. You
can notify us by sending an email to jan.de.graaf@othello.nl. We
appreciate a message too when your not coming.

Please, pass on this message to anyone interested in Othello/Reversi.

For more info on hotels, public transport or anything else, visit our
website and take a look at the special EGP section. You can also
email jan.de.graaf@othello.nl.

Jan C. de Graaf, the Dutch Othello Federation