Dit is een tweetalige tekst.
This is a bilingual message.

Othello spelers,

Binnenkort worden de 3e Iepen Fryske Othello Kampioenskippen georganiseerd:

Datum: 13-06-2004
Aanvang: Het toernooi begint om 13:00 uur, maar daarvoor kan vanaf 11:00
uur een betaalbare lunch genoten worden in cafe De Drie Zwaantjes.
Plaats: Cafe De Drie Zwaantjes
Buorren 22 Langweer
Bij goed weer wordt er in de openlucht gespeeld.
Entree: 8,- (4,- voor beginners, studenten en jongeren)
Indeling: 6 (of meer) ronden aangepast zwitsers systeem
(niemand valt af, iedereen speelt alle ronden)
er is 15 minuten denktijd per persoon per partij
Prijzen: Een verscheidenheid aan prijzen zal worden uitgereikt aan de beste 3 deelnemers, de beste 3 beginners, de beste 3 basisschool leerlingen en de beste dame.
Bovendien worden er onder alle deelnemers 4 ballonvaarten verloot die aangeboden worden door Heineken, Bavaria en Troefmarkt.
Drinken: alle gebruikelijke soorten drinken zijn verkrijgbaar.
Lunch: vanaf 11:00 kan een betaalbare lunch genoten worden in Cafe De Drie Zwaantjes. Deze Lunch kost 5 euro en bestaat uit een broodje kroket, broodje kaas, broodje ham en 2 kop koffie of thee. LET OP!: bij inschrijving SVP vermelden of u van deze lunch gebruik wilt maken!

Dit is een Open toernooi. Iedereen (uit elk land) is welkom. De laatste toernooien, zie http://www.othello.nl, waren een groot success, met meer dan 50 deelnemers varierend in speelsterkte van beginner (slechts enkele partijen gespeeld) tot wereldkampioen. Het aangepaste zwitserse systeem garandeert dat iedereen in elke ronde een passende tegenstander krijgt. Alhoewel het niet verplicht is stellen we het op prijs als u van te voren aankondigt dat u komt. Vermeld bij uw inschrijving s.v.p. of u aan de lunch deelneemt

Graag van tevoren inschrijven bij Albert Kortendijk.
Vergeet niet hierbij te vermelden of u aan de lunch deelneemt.
Othello players,

Soon the 3rd Friesian Open Othello Championships will be held:
Date: 13-06-2004
Start: The tournament starts at 13:00. From 11:00 an
affordable lunch is served in Cafe De Drie Zwaantjes.
Place: Cafe De Drie Zwaantjes
Buorren 22 Langweer
The tournament will be held outdoors in case of good weather.
Entry: 8,- (4- for beginners, students en youngsters)
Format: 6 (or more) rounds modified swiss
(no-one is eliminated, everyone plays all rounds)
the timing is 15minutes per player per game
Prizes: Various prizes will be awarded to the best 3 participants, the best 3 beginners, the best 3 elementary school pupils and the best lady.
On top of that, there will be a lottery amongst all players for 4 balloon flights sponsored by Heineken, Bavaria and Troefmarkt
Drinks: all regular kind of drinks are available
Lunch: From 11:00 an affordable lunch is served in cafe De Drie Zwaantjes
This lunch costs 5 euro and consists of a 'broodje kroket', a ham sandwich, a cheese sandwich and 2 cups of coffee or tea. ATTENTION: Please let us know in advance if you want to make use of this lunch

This is an open tourney. Everyone, from every country is welcome. The last tournaments were a big success sporting over 50 participants. These players varied in strenght from beginner (only a few matches of experience) up to World-Champion. The modified swiss systeem guarantees that everyone has fitting opponents for nearly every round.

We urge you to sign-up in advance at Albert Kortendijk.
Don't forget to mention if you would like to make use of the lunch.
More information is to be found on the tournament page.